Chaz Bono

2011.05.11.

Velvet

Fotó: Upi Photo / Eyevine / Northfoto