Charlize Theron

2012.04.26.

Velvet

Fotó: Upi Photo / Eyevine / Northfoto